برگزاری جلسه مشترک کارگروه مدیریت انرژی معاونت توسعه دانشگاه با مدیریت بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

جلسه مشترک کارگروه مدیریت انرژی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه با مدیریت بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کودکان بهرامی، روز یکشنبه 22 تیر 99 جلسه مشترک کارگروه مدیریت انرژی معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه با مدیریت بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر اکبر احمدی مدیر بیمارستان، ملامحمدی کارشناس مسئول تأسیسات، سید رضا شفیع نژاد مسئول خدمات، نوه حسینی مسئول حسابداری، مهندس محمدزاده، همایون، یوسفی نژاد، مقدم، رضوی برگزار شد، مسائل مربوط به نشانه گذاری محل استقرار همه انشعابات آب، برق، گاز روی نقشه ابنیه بیمارستان، انطباق صحت اطلاعات انشعابات ثبت شده در سامانه نجات با انشعابات احصای شده و اعلام مغایرت به مدیریت امور مالی دانشگاه جهت اصلاح در سامانه نجات، تهیه گزارش تحلیلی از نسبت هزینه – مصرف حامل های انرژی به تفکیک ماه ها در سال های 97 و 98، جهت مقایسه علمی تر انجام همگن سازی دوره های مصارف انرژی یعنی ضرب کردن عدد مصارف هر دوره در عدد 30 و تقسیم حاصل به طول دوره ثبت شده در قبوض، تعیین میزان بدهی آخرین قبوض در سال 99، گزارش آخرین اصلاحیه در خصوص تابلو خازنی برق آن مجموعه و میزان راکتیو، تهیه گزارش اقدامات مطابق شرح وظایف مسئول پایش انرژی واحدها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مریم سپهوند
تهیه کننده:

مریم سپهوند

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *