بازدید رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه از کتابخانه بیمارستان بهرامی

دکتر کبیری رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه ضمن بازدید ازکتابخانه بیمارستان بهرامی، در خصوص نحوه استفاده از سامانه منبع یاب گزارش جامعی ارائه کرد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، یکشنبه 13 بهمن 98 بازدید از کتابخانه این مرکز با حضور دکتر پیام کبیری رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه، دکتر یوسف مجتهدی رئیس بیمارستان و سایر اساتید و مسئولان برگزار شد.
در ابتدای این بازدید دکتر مجتهدی ضمن خیر مقدم به دکتر کبیری، از حضور وی دربیمارستان قدردانی کرد.
در ادامه دکتر کبیری، در خصوص نحوه استفاده از سامانه منبع یاب و چگونگی دسترسی به مجله، کتاب، راهنما و منبع علوم پزشکی، فیلم و تصویرآموزشی، مطالبی را عنوان کرد.
درپایان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه ضمن بازدید از کتابخانه این مرکز، با توضیحات مریم سپهوند کتابدار بیمارستان در جریان کمبود های این بخش قرار گرفت و در این زمینه قول مساعدت داد.
کلمات کلیدی