تقدیر از خدمات کتابدار بیمارستان بهرامی

رییس بیمارستان بهرامی از خدمات کتابدار بیمارستان قدردانی کرد.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، روز سه شنبه 26 شهریور 98 در مراسم گزارش صبحگاهی از خدمات کتابدار بیمارستان بهرامی تقدیر شد. در این مراسم دکتر پیمان صادقی رییس بیمارستان بهرامی ، ضمن اهدای لوح تقدیر و هدیه از خدمات مریم سپهوند کتابدار بیمارستان در زمینه پیشبرد اهداف بیمارستان تشکر کرد.

کلمات کلیدی