نام بخش: داخلی نوزادان

رییس بخش : خانم دکتر پیمانه علیزاده طاهری

سرپرستار: خانم سوسن باورصاد

تعداد تخت: 18 عدد

پزشکان بخش : خانم دکتر مریم ویسی زاده - آقای دکتر کامیار کامرانی - آقای دکتر مهبد کاوه

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

آموزش شیردهی به مادران و کمک در جهت شیردهی و تغذیه و مراقبت نوزاد

فوتو تراپی نوزادان اکتیو

سرم درمانی نوزادان و آنتی بیوتیک تراپی نوزادان مبتلا به کاهش وزن -سپسیس و ...

امکانات رفاهی و تغذیه ای حتی الامکان جهت مادران