پیام رییس بیمارستان

بیمارستان کودکان بهرامی از قدیمی ترین بیمارستان های کودکان کشور و یگانه بیمارستان کودکان در شرق تهران است. این بیمارستان یک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فوق تخصصی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به شمار می رود و افتخار دارد با حداکثر بضاعت و توان خود به ارائه خدمات به مراجعین محترم بپردازد. هدف ما کاستن از آلام کودکان بیمار است. ضمن خوش آمد گویی به مراجعین گرامی و آرزوی سلامتی برای آن ها، امید است نهایت تلاش پزشکان و کارکنان بیمارستان همراه با همراهی شما، این مجموعه را در نیل به اهداف خیر واقف آن مرحوم منشی باشی بهرامی رهنمون سازد.

                                                                                                            دکتر سید یوسف مجتهدی – رییس بیمارستان بهرامی