نام بخش : درمانگاه

رییس بخش : دکتر آرمن ملکیان

سرپرستار : خانم عفت امام جمعه

تعداد اتاق : 17

پزشکان بخش: کلیه پزشکان متخصص و فوق تخصص بیمارستان

خدماتی که به بیماران ارائه می شود:

ویزیت سرپایی صبح و عصر

نوار مغز - نوار قلب- اسپیرومتری - تست پوستی - تزریقات