مسئول واحد :  خانم زمستانی

شماره تماس : 73013517 

موقعیت : طبقه ی سوم ساختمان اصلی

خدمات تغذیه و رژیم درمانی :

واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان بهرامی زیر نظر مستقیم یک کارشناس ارشد تغذیه به عنوان مسئول واحد اداره میگردد.

اقدامات درحال اجرا در واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان بهرامی به تفکیک بخش های بالینی و پشتیبانی به شرح زیر است

 

: واحد تغذیه بالینی

 •  مشاوره رژیم درمانی بیماران بستری پس از ارجاع پزشک 
 • حضور در کلینیک تغذیه ، ارزیابی تن سنجی و ارائه رژیم های غذایی به مراجعین 
 • فعالیت کلینیک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در زمینه های مختلف زیر:
 • پایش و ارزیابی تغذیه ای کلیه بیماران بستری در بیمارستان و انجام اقدامات متقضی در صورت نیاز 
 •  تنظیم برنامه غذایی مناسب و منطبق با استانداردهای اصول تغذیه بر پایه نوع رژیم بیماران 
 • تنظیم فرمول تغذیه روده ای و تهیه گاواژ های بیمارستانی با توجه به نیازهای متابولیک بیماران 
 • آموزش مبانی اولیه تغذیه به بیماران منطبق با رژیم غذایی ایشان 
 • تنظیم منو غذایی به تفکیک رژیم های غذایی 
 • تنظیم بروشور، پمفلت و کتابچه آموزشی 
 • برگزاری کلاس های آموزشی در رابطه با رژیم های غذایی بیمارستانی با پرسنل واحد تغذیه و واحد پرستاری 

 

واحد پشتیبانی تغذیه

 •   ارائه منوی غذایی متنوع برای پرسنل با درنظرگیری ارتقا کیفیت غذای سرو شده و پیشگیری از اسراف 
 • تنظیم پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران و پرسنل از کیفیت و نحوه سرو غذا 
 • بررسی پیشنهاد پیمانکاران در راستای همکاری با واحد تغذیه بیمارستان و ارائه گزارش جامع به واحد مدیریت 
 • برگزاری دوره های آموزشی مدون به پرسنل درخصوص نحوه طبخ و سرو رژیم های غذایی و رعایت اصول بهداشت فردی و بهداشت محیط 
 • نظارت مستقیم بر نحوه سرو غذای بیماران و انطباق آن با نوع رژیم های غذایی 
 • نظارت مستقیم بر نحوه سرو غذای پرسنل و انطباق آن با اصول و استانداردهای بهداشتی،گرماژ تایید شده و کیفیت غذا 
 • ثبت آمار غذای بیمار و پرسنل وتطابق آن با غذای تحویل گرفته شده از آشپزخانه در راستایی نظارت هرچه بیشتر بر کمیت غذا و جلوگیری از اسراف جهت کاهش هزینه ها 

       ساعت حضور در بیمارستان همه روزه از ساعت 8 لغایت 14