کتابدار فعلی:

مریم سپهوند، متولد 1367/08/01 خرم آباد، لرستان، کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش مدیریت اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تاریخ شروع به کار 6 بهمن 1397. شماره تماس: 09376674854

بهجت قارئی: کارشناس تاریخ، متولد همدان، مدت کار در کتابخانه 1394-1397.

مهدیه خاکبازان: فرزند عبدالحسین، متولد  تهران، فوق دیپلم آزمایشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. سال 1380

سمیه محمدی فیروزجایی: فرزند شعبانعلی، متولد  بابل، ورودی مهر 1392 مقطع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. گرایش کتابخانه های آموزشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.

ناهید لونی: الیگودرز، مدت کار در کتابخانه 1394-1396

زهرا فاطمی: تهران، مدت کار در کتابخانه 1396-1397