1. مهمانان هنگام ورود به بخش، زیور آلات و اشیاء قیمتی به همراه نداشته باشند. کیف مخصوص (لباس و لوازم شخصی) هنگام ورود به بخش در اختیار مهمانان قرار می گیرد.

2. هر مراجعه کننده، می تواند یک همراه  داشته باشد.

4. ترخیص از ساعت 9 صبح الی 14 بعدازظهر انجام می پذیرد.

5. ساعت ملاقات بیماران بین الملل همه روزه ساعت17-18می باشد.

7. زنگ احضار پرستار بالای هر تخت نصب می باشد (درصورت نیاز از زنگ استفاده شود).

8. ساعت صبحانه 6 صبح، ناهار 12 ظهر و شام 6 بعدازظهر می باشد.

9. ریختن زباله در کیسه های مخصوص مشخص شده انجام می پذیرد. به این صورت که زباله های عفونی (شامل موارد آلودگی با خون و ترشحاتی نظیر ادرارو ...، دستمال کاغذی و ...) در کیسه زرد رنگ و زباله های غیر عفونی (ظرف غذا و مواد غذایی، کاغذ و...) در کیسه مشکی ریخته می شود.

10. شکایات و پیشنهادهای خود را به واحد رسیدگی به حقوقِ گیرندگان خدمت (رسیدگی به شکایات) در طبقه همکف اعلام کنید.