کووید
اسلایدر 3
اینستاگرام
اسلاید 1
اسلاید 2

بخش های بیمارستان

جراحی اطفال داخلی – عفونی – نوزادان - تالاسمی –دیالیز

NICU و PICU

داخلی اطفال –جراحی - نوزادان – کلیه – غدد- خون – عفونی – گوارش - آسم و آلرژی – ریه - روماتولوژی –- اعصاب – قلب - روانپزشکی – ENT - ارتوپدی- پوست خدمات پارا کلینیکی

آزمایشگاه - پاتولوژی– رادیولوژی - سونو گرافی – سی تی اسکن – اکو کاردیو گرافی- اکوی قلب جنین - فیزیوتراپی – گفتار درمانی – شنوایی سنجی – نوار قلب – نوار مغز – اکو کاردیو گرافی - نوار عصب و عضله - آندوسکوپی – شیمی درمانی – سیستوسکوپی – ازونگوسکوپی

راه اندازی دوعدد دستگاه سیار تهویه بیمارستانی با کمک خیران سلامت در بیمارستان بهرامی

با کمک خیران سلامت دو عدد دستگاه سیار تهویه بیمارستانی در بیمارستان بهرامی راه اندازی شد.

بازدید مدیر پرستاری دانشگاه و مسئول آموزش سلامت معاونت درمان از بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته سلامت

دکتر سیمین رنجبران و زینب شهپری به مناسبت هفته سلامت از بیمارستان بهرامی بازدید کردند.

ارائه گزارش عملکرد واحد فناوری اطلاعات در جلسه ای با حضور رئیس بیمارستان بهرامی

مهندس فرنوش نیک آموز در جلسه ای با حضور دکتر سید یوسف مجتهدی گزارشی از عملکرد واحد فناوری اطلاعات ارائه کرد.

برگزاری جلسه کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی و کمیته تغذیه بالینی با حضور مسئول تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان بهرامی

جلسه کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی و کمیته تغذیه بالینی با حضور شیما هادوی در بیمارستان بهرامی برگزار شد.