بخش های بیمارستان

جراحی اطفال داخلی – عفونی – نوزادان - تالاسمی –دیالیز

NICU و PICU

داخلی اطفال –جراحی - نوزادان – کلیه – غدد- خون – عفونی – گوارش - آسم و آلرژی – ریه - روماتولوژی –- اعصاب – قلب - روانپزشکی – ENT - ارتوپدی- پوست خدمات پارا کلینیکی

آزمایشگاه - پاتولوژی– رادیولوژی - سونو گرافی – سی تی اسکن – اکو کاردیو گرافی- اکوی قلب جنین - فیزیوتراپی – گفتار درمانی – شنوایی سنجی – نوار قلب – نوار مغز – اکو کاردیو گرافی - نوار عصب و عضله - آندوسکوپی – شیمی درمانی – سیستوسکوپی – ازونگوسکوپی

برگزاری کلاس مجازی حقوق گیرنده خدمت در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

کلاس مجازی حقوق گیرنده خدمت در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

برگزاری اولین جلسه وبینار نیک زیستی در شرایط دشوار امروز در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

اولین جلسه وبینار نیک زیستی در شرایط دشوار امروز در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

برگزاری مراسم معارفه و خوشامدگویی دستیاران جدید در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

مراسم معارفه و خوشامدگویی دستیاران جدید سال 99 در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.

برگزاری کلاس گزارش دهی خطا در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی

کلاس گزارش دهی خطا در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی برگزار شد.