کووید
اسلایدر 3
اینستاگرام
اسلاید 1
اسلاید 2

بخش های بیمارستان

جراحی اطفال داخلی – عفونی – نوزادان - تالاسمی –دیالیز

NICU و PICU

داخلی اطفال –جراحی - نوزادان – کلیه – غدد- خون – عفونی – گوارش - آسم و آلرژی – ریه - روماتولوژی –- اعصاب – قلب - روانپزشکی – ENT - ارتوپدی- پوست خدمات پارا کلینیکی

آزمایشگاه - پاتولوژی– رادیولوژی - سونو گرافی – سی تی اسکن – اکو کاردیو گرافی- اکوی قلب جنین - فیزیوتراپی – گفتار درمانی – شنوایی سنجی – نوار قلب – نوار مغز – اکو کاردیو گرافی - نوار عصب و عضله - آندوسکوپی – شیمی درمانی – سیستوسکوپی – ازونگوسکوپی

تنظیم شاخص های بالینی بیمارستان در اولین کلاس اعتباربخشی سال 1400

در اولین کلاس اعتبار بخشی سال 1400 شاخص های بالینی بیمارستان تنظیم شد.

حضور رئیس بیمارستان بهرامی در شهرداری منطقه هفت و ملاقات و گفتگو با شهردار

دکتر سید یوسف مجتهدی با دکتر سمیه حاجوی ملاقات و گفتگو کرد.

بازدید نمایندگان بنیاد امور خاص از بیمارستان بهرامی

نمایندگان بنیاد امور خاص از بیمارستان بهرامی بازدید کردند.

تغییر کدهای اضطراری براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت درمان در بیمارستان بهرامی

کدهای اضطراری بیمارستان بهرامی براساس دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت درمان تغییر کرد.