توریسم درمانی یا به عبارت دیگر گردشگری پزشکی سفری است که با هدف درمان در کشوری دیگر( مقصد )انجام می‌شود.

بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی با هدف خدمت رسانی به کودکان بیمار  و ارتقاء شاخص های درمانی در زمینه بیماری های کودکان ساخته شده است.

بیمارستان بهرامی در  سال 1334 ساخته شده و دارای 5 طبقه، 2 اتاق عمل ، 9 بخش شبانه روزی و 3 بخش روزانه  و 141 تخت جهت بستری کودکان بیمار تا سن 15 سال می باشد.